DUO BENE - repertoár podle jednotlivých období
BAROKO / flétna a klavír:
Bach, Johann Sebastian:Sonáty
Benda, FrantišekSonáty
Benda, Jiří Antonín:Sonáty
Blavet, Michel:Sonáta č. 2 "La Vibray"
Händel, Georg Friedrich:Sonáty
Loeillet, Jean Baptiste (de Gant):Sonáty
Loeillet, Jean Baptiste (John):Sonáty
Quantz, Johann Joachim:Koncert G dur, g moll
Sonáta e moll
Telemann, Georg Philip:Metodické sonáty
Vivaldi, Antonio:Koncert G dur, F dur, D dur
Vranický, Pavel:Sonáta F dur
BAROKO / flétna sólo:
Bach, Carl Philip:Sonáta a moll
Bach, Johann Sebastian:Sonáta a moll
Telemann, Georg Philip:Fantazie
BAROKO / klavír sólo:
Bach, J. S./Busoni, F.:Chorální předehry
Bach, Johann Sebastian:Preludia a fugy (Temperovaný klavír - výběr)
BAROKO / komorní hudba:
Bach, Johann Sebastian - Marcello, Benedetto:Adagio s variačním hlasem pro basklarinet a klavír (rev. pro Due Boemi - Miloš Štědroň rev. pro Trio Continuo - Eduard Douša, 2014)
Boismortier, Joseph Bodin de:Sonata op. 37, č. 2 (flétna-basklarinet-klavír)
Geminiani, Francesco:Sonata e moll (flétna-basklarinet-klavír)
Loeillet, Jean Baptiste (de Gant):Sonáty (flétna-basklarinet-klavír)
KLASICISMUS / flétna a klavír:
Haydn, Josef:Koncert D dur
Sonáta G dur
Jírovec, Vojtěch:Sonáta D dur
Mozart, Wolfgang Amadeus:Koncert G dur, D dur
Rejcha, Antonín:Sonáta G dur
Stamitz, Josef Václav:Koncert G dur
Vaňhal, Jan Křtitel:Sonáta G dur
Vranický, Pavel:Sonáta F dur
KLASICISMUS / komorní hudba:
Haydn, Josef:písně (výběr)
Mozart, Amadeus:písně (výběr)
ROMANTISMUS / flétna a klavír:
Blodek, Vilém:Andante cantabile
Koncert D dur
Chopin, Fryderyk:Variace
ROMANTISMUS / klavír sólo:
Chopin, Fryderyk:Etudy (výběr)
Nocturno c moll, cis moll, op. posth.
ROMANTISMUS / komorní hudba:
Grieg, Edward Hagerup:písně (výběr)
Mahler, Gustav:písně (výběr)
20. a 21.století / flétna a klavír:
Báchorek, Milan:Sonatina (natočeno - CD Duo Bene/ Collegium 2001)
Balázs, Arpád:Suita
Bartók, Béla:Gyergyóból
Bodorová, Sylva:Vůně léta
Bolling, Claude:Suita
Bozza, Eugéne:Aria
Cinq chansons sur des themes Japonais
Burian, Emil František:Ztracené serenády (natočeno - CD Duo Bene/ Collegium 2001, natočeno v ČRo)
Casella, Alfredo:Sicilienne et Burlesque
Copland, Aaron:Duo
Dávid, Guyla:Preludio
Sonáta
Decsényi, János:Sonatina pastorale
Douša, Eduard:Čardáš v Rytířské (CD Třetí poločas)
Folklórní miniatura
Františkolázeňská imprese
Janave´s rag
Malá romance
Molto romantico (pův. housle-akordeon, 2012, flétna-klavír, rev. 2014)
PF 09 (psáno pro Jana Ostrého, CD Třetí poločas)
Romanza
Sonatina (natočeno - CD Duo Bene/ Collegium 2001)
Dvořáček, Jiří:Dialogy
Dřízga, Eduard:Partita
Eben, Petr:Miniatury
Sonatina semplice
Fauré, Gabriel:Fantazie
Hanuš, Jan:Impromptus
Hindemith, Paul:Sonáta
Hlaváč, Miroslav:Dvě pastorále
Horáček, JiříFantasie
Husa, Karel:Sonatina
Hüe, Georges:Fantazie
Chaminade, Cécile:Concertino
Ibert, Jacques:Histories
Janoška, Tomáš:Sonáta (pův. psaná pro housle a klavír, rev. autora pro flétnu a klavír - Duo BENE)
Jíra, Milan:Sonáta
Jurišová, Zlatica:Slovenská suita
Kalavská-Faltusová, Eva:Sonáta-Exultation (věnováno Duu BENE)
Kapr, Jan:Koncertní variace
Laburda, Jiří:Sonatina (natočeno - CD Duo Bene/ Collegium 2001)
Lukáš, Zdeněk:Cantabile e fugato
Lukeš, Jiří:Sonáta-Elegie na paměť Luboše Fišera (věnováno Duu BENE, CD Třetí poločas)
Mácha, Otmar:Variace (natočeno - CD Duo Bene/ Collegium 2001)
Martin, Frank:Balada
Martinů, Bohuslav:Scherzo
1. sonáta
Matys, Jiří:Vidnavská suita
Nečasová-Nardelli, Jindra:Variace
Flétnová sonáta
Novák, Jan:Sonatina (natočeno - CD Duo Bene/ Collegium 2001)
Poulenc, Francis:Sonáta
Prokofjev, Sergej:Sonáta č. 2
Regamey, Constantin:Sonatina
Reiner, Karel:Šest studií podle obrazu F. Jiroudka (natočeno v ČRo)
Roussel, Albert:Aria
Hráči na flétnu
Roy, Alphonse:Divertissement
Sarközy, István:Sonata da camera
Schulhoff, Erwin:Sonáta
Teml, Jiří:Chvála tercie (věnováno Duu BENE, CD Třetí poločas)
Karlovarské obrázky
Pantomima
Trojan, Pavel:Cantabile a Capriccio
Vaudeville
Vacek, Miloš:Tři impromtus
Vlach, Luděk:Dialogy
Vogel, Wladimir:Kleine Hörformen
20. a 21.století / flétna sólo:
Bodorová, Sylva:Léthé
Bozza, Eugéne:Image
Fiala, František:Suita
Hindemith, Paul:Osm kusů
Honnegger, Artur:Danse de la chévre
Debussy, Claude:Syrinx
Rychlík, Jan:Čtyři studie
Tomasi, Henry:Sonatina
Varése, Eugéne:Density 21,5
20. a 21.století / klavír sólo:
Douša, Eduard:Introdukce a gigue na téma W. A. Mozarta
Návraty
Sonata drammatica
Vlídnou krajinou
Dvořáček, Jiří:Pětkrát do ticha
Eben, Petr:Veni creator Spiritus
Heidingsfeldová, Olga:Meditace
Krejčí, Iša:Tři scherzina
Laburda, Jiří:Klavírní sonáta č. 7
Pelikán, Miroslav:Imprese
Slabihoudek, Jiří:Dětská suita
Koncertní suita
Suk, Josef:Jaro (V roztoužení)
Trojan, Pavel:Kontrasty
Miniatury (natočeno - CD Duo Bene/ Collegium 2001)
Sonatina
Vlach, Luděk:Pražské reflexe I., II. (natočeno v ČRo)
20. a 21.století / komorní hudba:
Bláha, Ivo:1 plus minus 1 / flétna-housle /
Moravské ukolébavky / zpěv-flétna-klavír /
Boieldieu, Francois:Deuxieme duo / harfa-klavír /
Britten, Benjamin:Sonata in C / cello-klavír /
Burian, Emil František:Americká suita pro dva klavíry
Čestmír, Gregor:Sonata fantasia / cello-klavír /, 1985
Douša, Eduard:Ave Maria / tenor-klavír /, 2009, orig. G.Bardini
Čtyři písně na slova J.Žáčka a J.V.Sládka
/ hlas-klavír /, 2007-2008
Fantasia romantica / housle-klavír /, 1987, rev.2012
Hudba pro radost / hoboj-cello-klavír / 2007
Introdukce, passacaglia a finale / flétna-harfa-klavír /
Malé melodramy
Partita na staré motivy / klavír-2 housle-violoncello-
flétna-klarinet /
Písničky pro kmotřičku / hlas-klavír / (natočeno v ČRo,
baryton - Daniel Prokeš)
Saxonatina / altový saxofon-klavír / (soukr. nahrávka 9. 11. 2011, koncert k Edovým 60-tinám)
Sonata fantasia / cello-klavír /, 2007 (CD Třetí poločas)
Romantica pro dva klavíry
Tempus ante, tempus post I., II.
/ flétna-basklarinet-klavír /, 2012-2013
(psáno pro Trio Continuo)
Dvořáček, Jiří:Jitřní monology / baryton-klavír /
Prstýnek z trávy / soprán-klavír /
Dvořák, Antonín:Biblické písně
Hanuš, Jan:Dřevěný Kristus / nižší hlas-klavír /
Horáček, Jiří:Jezero pro čtyřruční klavír
Husa, Karel:Osm českých tanců pro čtyřruční klavír (soukromá nahrávka s A. Máchovou)
Twelfe Moravian Songs / hlas-klavír /
Janáček, Leoš:Sonáta / housle-klavír /
Kaprálová, Vítězslava:Smutný večer / soprán nebo tenor-klavír /
Klein, Gideon:Tři písně
Kohout, Karel:Čtyři písně / mezzosoprán-klavír / 2008,
text Lucie Šlamberová
Korte, Oldřich F.:Filosofické dialogy /housle-klavír/
Krejčí, Iša:Písně na J.A.Komenského
Kvěch, Otomar:Sonáta / cello-klavír /
Laburda, Jiří:Karelia / trubka-klavír / prem.2014
Loudová, Ivana:Aulos / flétna a basklarinet /
Lukeš, Jiří:Trio č. 2 / flétna-basklarinet-klavír /
(psáno pro Trio Continuo)
Martinů, Bohuslav:Sonatina / klarinet-klavír /
Variace na slovenskou lidovou píseň / cello-klavír /
Matys, Jiří:Dvě skladby / cello-klavír /
Nečasová-Nardelli, Jindra:Čtyři písně
Karty / flétna-basklarinet-klavír /
(psáno pro Trio Continuo)
Kerkyra / flétna-klavír-harfa /
(psáno pro Duo BENE a K. Englichovou, CD Třetí poločas)
Obrovská, Jana:Musica notturna / flétna-basklarinet-klavír /
Pavlorek, Aleš:Trio / klarinet-cello-klavír /
Rejšek, Radek:Osm oken věže loretánské / flétna-klavír-harfa /
(psáno pro Duo BENE a K. Englichovou)
Řídký, Jaroslav:Sonáta / cello-klavír /
Semerák, Oldřich:Trialogy / flétna-cello-klavír /
Schleicher-Krämer, Caroline:Sonatine in Es / flétna-basklarinet-klavír /
Schulhoff, Erwin:Písně a tance z Těšínska
Slabihoudek, Jiří:Písně ze staré Číny / tenor-klavír /
Slovníček pojmů / flétna-basklarinet-klavír /
(psáno pro Trio Continuo)
Slavický, Klement:Sonáta přátelství / housle-klavír /
Suita pro čtyřruční klavír (soukromá nahrávka s A. Máchovou)
Sluka, Luboš:Květomluva (CD Třetí poločas)
Písně renesanční
Smutný, Jiří:Divertissement pour Marc Chagall / flétna a basklarinet /
Scherzo / flétna-basklarinet-klavír /
Stravinskij, Igor:Italská suita / cello-klavír /
Suk, Josef:Čtyři kusy / housle-klavír /
Šárová, Dagmar:Scherzettino / flétna-basklarinet-klavír /
Teml, Jiří:Rituál / flétna-basklarinet-klavír /,
(rev. 2012 a 2014 pro Trio Continuo)
Thilman, Johannes Paul:Čtyři rozhovory / flétna-basklarinet-klavír /
Tomášek, František:Sonáta / hoboj-klavír /, 2007
Tichý, Vladimír:Sonáta / cello-klavír /
Ulmann, Viktor:Písňový cyklus op. 26 / text R.Huch / (natočeno v ČRo,
soprán - Irena Troupová)
Vlach, Luděk:Concertino capriccioso / klarinet-klavír / 2006
Vranický, Pavel:Sonáta F dur
Vorlová, Sláva:Esoterika / flétna-kytara /
Miniatury / basklarinet-klavír /
Serenata desta / flétna-basklarinet-klavír /
Zander, Heinz Joachim:Fantasie / flétna-basklarinet-klavír /
Zouhar, Zdeněk:Duo per Due boemi / basklarinet-klavír /