Jana Bošková (flétna), Eva Doušová (klavír)

DUO BENE vzniklo v roce 2000 a dlouholetá spolupráce obou interpretek přinesla velké množství repertoáru, ve kterém převažuje hudba 20. století a hudba současná.

Za dobu své existence soubor nastudoval mnoho desítek skladeb soudobých autorů (viz repertoár), těžištěm zájmu je zejména česká současná hudební tvorba - např. Milan Báchorek, Eduard Douša, Petr Eben, Ivana Loudová, Otmar Mácha, Jiří Teml, Miloš Vacek, Jan Hanuš, Karel Husa, Jindra Nečasová-Nardelli, Jan Novák, Pavel Trojan, Radek Rejšek nebo celá řada skladatelů mladších generací - např. Zlatica Jurišová, Eva Kalavská-Faltusová, Tomáš Janoška, Jiří Lukeš nebo Jiří Slabihoudek.

DUO BENE v průběhu času spolupracovalo např. s Kateřinou Englichovou (R. Rejšek pro ně napsal kompozici Osm oken věže loretánské pro flétnu, harfu a klavír), Irenou Troupovou (v Českém rozhlase jsou natočeny písně Viktora Ullmanna op. 26), Vladanem Kočím (CD Třetí poločas), Hanušem Axmannem (J. Teml revidoval pro Trio Continuo svoji skladbu Rituál pro flétnu, basklarinet a klavír, J. Nečasová-Nardelli a E. Douša pro toto obsazení napsali nové kompozice), Tomášem Víškem, a řadou dalších interpretů.

Nedílnou součástí uměleckých aktivit souboru je taktéž spolupráce s herci - Renatou Prokopovou, Janem Medunou, Irenou Máchovou nebo Adélou Petřekovou na hudebně literárních pořadech - a to jak v oblasti vážných témat (melodram Vzpomínky na text Jaroslavy Skleničkové, ženy, která jako jedna z mála dětí přežila tragédii v Lidicích anebo hudebně-literárního pásma Třetí poločas, na verše Jiřího Žáčka, hudba - Eduard Douša), tak pořady pro děti (Hudba plná zvířátek, Hrubínovy pohádky, Veselá hudba 20. století, ad.)

Profilové CD, které edičně vyprodukovalo sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001, prezentuje české skladatele, v jejichž skladbách se projevují neoklasické tendence. Pro Český rozhlas natočilo DUO BENE např. Slovenskou suitu Zlaticy Jurišové, Flétnovou sonatinu Jiřího Laburdy nebo Ztracené serenády Emila F.Buriana. Sólově natočila Eva Doušová např. poslední dílo Jiřího Dvořáčka Pětkrát do ticha pro klavír nebo Návraty či Sonátu drammaticu Eduarda Douši…